Tannregulering for barn og ungdom

Helfo-refusjonsberettiget behandling

Skinnebehandling alignere brukes nå mer og mer for å regulere tenner i stedet for sølvfargede fester med streng.

Helfo-stønadsberettiget behandling:

Avhengig av bittfeilens alvorlighetsgrad, yter Helfo stønad til kjeveortopedisk behandling på 40 - 100 prosent av folketrygdens takster. Ved "klart behov" dekkes 40 prosent, ved "stort behov" dekkes 75 prosent. Ved "svært stort behov" dekkes 100 prosent av folketrygdens takster. Våre priser ligger over trygdetakstene, noe som er vanlig hos både offentlige og private klinikker. Det betyr at du må betale mellomlegg i tillegg til din prosentandel.


Søskenmoderasjon

Familier med flere enn ett barn med behov for kjeveortopedisk behandling får utvidet stønad. Det gjelder for barn nummer to og påfølgende søsken. Det er et vilkår at behandlingen av det første barnet har påført familien faktiske utgifter.

40 % refusjon blir 60 % med søskenmoderasjon.
75 % refusjon blir 90 % med søskenmoderasjon.

Henvisning

Det må foreligge en henvisning fra tannlege eller tannpleier for at stønaden til behandling hos kjeveortoped kan dekkes. Kjeveortopeden vurderer om barnet har rett på denne stønaden.

Aldersbegrensning

Behandlingen må være påbegynt senest det året pasienten fyller 20 år. Det kan i noen tilfeller gis stønad til kjeveortopedisk behandling også for voksne pasienter. For eksempel ved manglende fortenner eller dersom aviket er "svært stort".

Behandlingstyper:

Tidligbehandling:
Kryssbitt behandles ofte tidlig fra 6-10 års alder. Enkelte andre bittfeil kan også i noen tilfeller korrigeres tidlig med ulike former for vekstplater.

Hovedbehandling:
Når alle tenner er frembrutt. Alignere - skinnebehandling, eller fastsittende tannregulering oppe og nede.

Eksempel på tidligbehandling.

Eksempel på bittfeil som korrigeres med hovedbehandling.

Telefon:
51 48 19 00

Besøksadresse:
Helseth Tannregulering
Storgata 15, 3 etg
4340 Bryne

Postadresse:
Tannlege Helseth
Pb 238
4349 Bryne

Åpningstider:

Mandag 0800 - 1600
Tirsdag 0800 - 1600
Onsdag 0800 - 1600
Torsdag 0800 - 1600