Priser

Dersom det blir aktuelt med kjeveortopedisk behandling, skanner vi tennene med 3D-skanner for å skape digitale studiemodeller, tenner og ansikt fotograferes samtidig som flere røntgenbilder tas. Pris på dette kan være omtrent 4000 kr for voksne, for barn med refusjon fra 1500 kr-3500 kr.

Innledende behandling / platebehandling: 6000 - 12 000 kr.

Behandling med fastsittende tannregulering i begge kjever: 15 000 - 40 000 kr.

Behandling med fastsittende tannregulering i en kjeve: 10 000 - 20 000 kr.

Tillegg for hvite reguleringsklosser 3.000 / 6.000 kr

Prisene er stipulert egenandel fratrukket refusjon fra Helfo


Invisalign - gjennomsiktige skinner

Under ser du pris for Invisalign for en kjeve og for to kjever:

i7 14.000 / 19.000 kr

Lite 30.000 / 35.000 kr

Full/Teen 49.000 kr

Incognito - baksiden av tenner:

Under ser du prisen for Incognito for en kjeve og for to kjever.

Lite - 8 tenner 35.000 / 50.000 kr

Full - alle tenner

45.000 / 80.000 kr

Incognito okj + regulering forsiden ukj

60.000 krHelforefusjon

Avhengig av bittfeilens alvorlighetsgrad, yter Helfo stønad til kjeveortopedisk behandling på 40 - 100 prosent av folketrygdens takster. Ved "klart behov" dekkes 40 prosent, ved "stort behov" dekkes 75 prosent. Ved "svært stort behov" dekkes 100 prosent av folketrygdens takster. Våre priser ligger over trygdetakstene, noe som er vanlig hos både offentlige og private klinikker. Det betyr at du må betale mellomlegg i tillegg til din prosentandel.


Søskenmoderasjon

Familier med flere enn ett barn med behov for kjeveortopedisk behandling får utvidet stønad. Det gjelder for barn nummer to og påfølgende søsken. Det er et vilkår at behandlingen av det første barnet har påført familien faktiske utgifter.

40 % refusjon blir 60 % med søskenmoderasjon.
75 % refusjon blir 90 % med søskenmoderasjon.

Henvisning

Det må foreligge en henvisning fra tannlege eller tannpleier for at stønaden til behandling hos kjeveortoped kan dekkes. Kjeveortopeden vurderer om barnet har rett på denne stønaden.

Aldersbegrensning

Behandlingen må være påbegynt senest det året pasienten fyller 20 år. Det kan i noen tilfeller gis stønad til kjeveortopedisk behandling også for voksne pasienter.

Telefon:
51 48 19 00

Besøksadresse:
Helseth Tannregulering
Storgata 15, 3 etg
4340 Bryne

Postadresse:
Tannlege Helseth
Pb 238
4349 Bryne

Åpningstider:

Mandag 0800 - 1600
Tirsdag 0800 - 1600
Onsdag 0800 - 1600
Torsdag 0800 - 1600